Obvestila

POJAV BELE VODE

04.01.2019

POJAV BELE VODE Več >>

POLITIKA ZASEBNOSTI

25.05.2018

POLITIKA ZASEBNOSTI Več >>

POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2017

25.04.2018

POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2017 Več >>

Motnje vodooskrbe

MOTENA OSKRBA S PITNO VODO VODOVODNI SISTEM ŽALEC IN ŠEMPETER

16.01.2019

MOTENA OSKRBA S PITNO VODO VODOVODNI SISTEM ŽALEC IN ŠEMPETER Več >>

S Savinjsko v srcu že 50 let

Naše komunalne storitve so usmerjene v ohranjanje in oživljanje lepega, čistega in zdravega okolja v spodnji Savinjski dolini. V občinah Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Tabor in Vransko izvajamo gospodarsko javno službo na področju vodooskrbe ter odvajanja in čišcenja odpadnih vod. Na območju občine Žalec pa urejamo tudi javne površine in opravljamo pokopališko-pogrebno dejavnost.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si