Obvestila

kolektivni dopust 30. april 2018

26.04.2018

kolektivni dopust 30. april 2018 Več >>

POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2017

25.04.2018

POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2017 Več >>

NAMERA O ODDAJI SEJEMSKIH HIŠIC V NAJEM

10.04.2018

NAMERA O ODDAJI SEJEMSKIH HIŠIC V NAJEM Več >>

Motnje vodooskrbe

Trenutno oskrba z vodo ni motena.

S Savinjsko v srcu že 50 let

Naše komunalne storitve so usmerjene v ohranjanje in oživljanje lepega, čistega in zdravega okolja v spodnji Savinjski dolini. V občinah Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Tabor in Vransko izvajamo gospodarsko javno službo na področju vodooskrbe ter odvajanja in čišcenja odpadnih vod. Na območju občine Žalec pa urejamo tudi javne površine in opravljamo pokopališko-pogrebno dejavnost.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si