Obvestila

VZPOSTAVITEV EVIDENCE STREH

16.01.2015

Naše podjetje je dne 16.01.2015 vsem lastnikom stavb v območju mešanega sistema kanalizacije poslalo dopise s podatki o njihovi nepremičnini in površini streh. Več >>

Poročilo o pitni vodi za leto 2013

08.09.2014

Poročilo o pitni vodi za leto 2013 Več >>

Načrt praznjenja greznic in mkčn v obdobju 2013-2016 (2014)

17.01.2014

Načrt praznjenja greznic in mkčn v obdobju 2013-2016 (2014) Več >>

Motnje vodooskrbe

MOTNJE DOBAVE PITNE VODE V VZHODNEM DELU PETROVČ IN LEVCU

20.02.2015

MOTNJE DOBAVE PITNE VODE V VZHODNEM DELU PETROVČ IN LEVCU Več >>

S Savinjsko v srcu že 50 let

Naše komunalne storitve so usmerjene v ohranjanje in oživljanje lepega, čistega in zdravega okolja v spodnji Savinjski dolini. V občinah Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Tabor in Vransko izvajamo gospodarsko javno službo na področju vodooskrbe ter odvajanja in čišcenja odpadnih vod. Na območju občine Žalec pa urejamo tudi javne površine in opravljamo pokopališko-pogrebno dejavnost.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 67 50
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si