Obvestila

Navodilo za odpiranje e-računov v e-pošti

03.04.2019

Več >>

Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2018

01.04.2019

Poročilo o kvaliteti pitne vode Več >>

PRILOGA TISKANIM RAČUNOM JANUAR 2019

05.02.2019

PRILOGA TISKANIM RAČUNOM JANUAR 2019 Več >>

Motnje vodooskrbe

Trenutno oskrba z vodo ni motena.

S Savinjsko v srcu že 50 let

Naše komunalne storitve so usmerjene v ohranjanje in oživljanje lepega, čistega in zdravega okolja v spodnji Savinjski dolini. V občinah Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Tabor in Vransko izvajamo gospodarsko javno službo na področju vodooskrbe ter odvajanja in čišcenja odpadnih vod. Na območju občine Žalec pa urejamo tudi javne površine in opravljamo pokopališko-pogrebno dejavnost.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si