Obvestila

Popis greznic

17.01.2014

V mesecih januar in februar 2014 bomo v naseljih Griže (Žalec), Ložnica (Žalec) in Studence (Žalec) zbirali podatke o greznicah. Več >>

Načrt praznjenja greznic in mkčn v obdobju 2013-2016 (2014)

17.01.2014

Načrt praznjenja greznic in mkčn v obdobju 2013-2016 (2014) Več >>

Petdesetletnico obeležili z zaključkom izgradnje čistilne naprave

15.09.2013

V JKP Žalec, d.o.o., letos praznujemo 50. obletnico svojega delovanja. Priložnostni dogodek je potekal na Centralni čistilni napravi Kasaze, kjer smo objekt simbolično predali namenu. Več >>

Motnje vodooskrbe

Trenutno oskrba z vodo ni motena.

S Savinjsko v srcu že 50 let

Naše komunalne storitve so usmerjene v ohranjanje in oživljanje lepega, čistega in zdravega okolja v spodnji Savinjski dolini. V občinah Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Tabor in Vransko izvajamo gospodarsko javno službo na področju vodooskrbe ter odvajanja in čišcenja odpadnih vod. Na območju občine Žalec pa urejamo tudi javne površine in opravljamo pokopališko-pogrebno dejavnost.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 67 50
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si