Obvestila

Obvestilo lastnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

09.04.2015

Obvestilo lastnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav Več >>

Poročilo o pitni vodi za leto 2014

02.03.2015

Poročilo o pitni vodi za leto 2014 Več >>

VZPOSTAVITEV EVIDENCE STREH

16.01.2015

Naše podjetje je dne 16.01.2015 vsem lastnikom stavb v območju mešanega sistema kanalizacije poslalo dopise s podatki o njihovi nepremičnini in površini streh. Več >>

Motnje vodooskrbe

Trenutno oskrba z vodo ni motena.

S Savinjsko v srcu že 50 let

Naše komunalne storitve so usmerjene v ohranjanje in oživljanje lepega, čistega in zdravega okolja v spodnji Savinjski dolini. V občinah Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Tabor in Vransko izvajamo gospodarsko javno službo na področju vodooskrbe ter odvajanja in čišcenja odpadnih vod. Na območju občine Žalec pa urejamo tudi javne površine in opravljamo pokopališko-pogrebno dejavnost.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 67 50
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si