Dejavnosti podjetja

Centralna čistilna naprava Kasaze

Storitve, približane uporabnikom

Zapletene spremembe v okolju zahtevajo zanesljive, stroškovno učinkovite in k uporabnikom usmerjene storitve gospodarske javne službe ter tržnih dejavnosti. Za čisto, lepo in zdravo okolje skrbimo z uporaba sodobnih, okolju prijaznih tehnologij ter učinkovito rabo virov.

V podjetju izvajamo naslednje komunalne storitve gospodarske javne službe:

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si