Komunala.info - oddaja stanja vodomera, pregled poslovanja z uporabniki

Na spletni strani Komunala.info najdete informacije o računih, ki smo vam jih izdali, vaših plačilih, popisih vodomerov. Prijavite se lahko na e-račune ter oddate stanje vodomera.

Ob registraciji vnesite šifro stranke in številko odjemnega mesta, ki ju najdete na računu.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si