O podjetju

S Savinjsko v srcu

 

Upravna stavba JKP Žalec, d.o.o.

Glavna dejavnost družbe je opravljanje komunalnih storitev za zadovoljevanje potreb prebivalcev na območju Spodnje Savinjske doline.

JKP Žalec, d.o.o., na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec opravlja naslednje gospodarske javne službe:

Na območju občine Žalec izvajamo še:

Izvajamo tudi dopolnilne oziroma tržne komunalne dejavnosti, in sicer:

  • vzdrževanje vodomerov,
  • vodovodne storitve,
  • kanalizacijske storitve in
  • storitve tehnične službe – vodenje investicij v javno infrastrukturo in vodenje katastra.

Izvajamo tudi javna pooblastila:

  • izdajamo soglasja in projektne pogoje glede upravnih postopkov gradenj.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si