DomovPokopališko - pogrebna dejavnost

Pokopališko - pogrebna dejavnost

OBR-UJP-1: Izjava o opustitvi groba

OBR-UJP-2: Izjava o prekinitvi najemnega razmerja

 

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si