DomovPoslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Soustvarjamo pogoje za zdravo življenje v zadovoljstvo vseh, ki bivajo ali poslujejo v Spodnji Savinjski dolini.

Strategija

Smo strokovnjaki za zdravo in čisto okolje. Naše storitve so zanesljive, pravočasne in stroškovno učinkovite.

Vizija

Biti zgled občanom na področju ohranjanja in oživljanja zdravega, lepega in čistega okolja. Postali bomo primer dobrega ravnanja z okoljem na ravni Slovenije in Evrope.

S Savinjsko v srcu!

Svoje delovanje podpiramo z geslom »S Savinjsko v srcu!« Geslo izraža našo srčnost v odnosu do okolja, v katerem delujemo, do žive in nežive narave. Zaposleni to potrjujemo pri svojem vsakodnevnem delu.  

Naše geslo ni usmerjeno zgolj na zaposlene v podjetju, temveč je poziv vsem, ki v Spodnji Savinjski dolini živijo, delajo ali jo obiskujejo, da se zavejo ljubezni do svojega kraja.

S Savinjsko v srcu je skupno sporočilo vseh, ki imamo radi Savinjsko dolino.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si