DomovReklamacija računa

Reklamacija računa

Račun lahko reklamirate v osmih dneh po njegovem prejemu. Reklamacija (OBR-FRS-1) mora vsebovati podatke o številki računa, številki odjemnega mesta, stanju vodomera na dan reklamacije in vzrok reklamacije. Izpolnjen in podpisan obrazec oddajte:

  • po pošti: na naslov JKP ŽALEC D.O.O., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, s pripisom za Reklamacije in uskladitev računov,

  • po faksu: 03-713-67-70

  • po e-pošti: info@jkp-zalec.si

  • osebno na oddelku Reklamacije in uskladitev računov v času uradnih ur

  • Za morebitne dodatne informacije pokličite na telefonsko st.: 03-713-60-00 (v času uradnih ur)

    Vašo reklamacijo bomo rešili v najkrajšem možnem času.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si