Soglasja

Izdajamo naslednja soglasja:

  • projektni pogoji h gradnji (vodovod, kanalizacija),
  • soglasja k projektnim rešitvam,
  • soglasje za priključitev (po ZGO-1),
  • soglasje za gradnjo enostavnega/nezahtevnega objekta,
  • smernice k prostorskim aktom – lokacijski načrt, zazidalni načrt,
  • mnenja k predlogu lokacijskega načrta ali zazidalnega načrta,
  • soglasja k priključitvi obstoječega objekta na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
  • soglasje za povečavo ali razdelitev obstoječega vodovodnega priključka, ...

Več informacij:

Projektni pogoji, smernice in mnenja

Soglasje k projektnim rešitvam

Soglasje za priključitev

Postopek za izvedbo vodovodnega priključka

Kam dostaviti vlogo?

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si