DomovSporočanje sprememb

Sporočanje sprememb

Sprememba lastništva

Izpolnjenemu in podpisanemu obrazcu OBR-FRS-2 priložite verodostojno listino, ki izkazuje lastništvo (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju, zemljiško-knjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev). Poravnane morajo biti vse zapadle obveznosti do primopredaje.

Druge spremembe podatkov

Izpolnjenemu in podpisanemu obrazcu OBR-FRS-3 priložite verodostojne listine. V primeru novega plačnika mora lastnik priključka izpolniti OBR-FRS-4.

Dokumente lahko posredujete:

  • po pošti: na naslov JKP ŽALEC D.O.O., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, s pripisom za Reklamacije in uskladitev računov,

  • po faksu:03-713-67-70

  • po e-pošti: info@jkp-zalec.si

  • osebno na oddelku Reklamacije in uskladitev računov v času uradnih ur

  • Za morebitne dodatne informacije pokličite na telefonsko st.: 03-713-60-00 (v času uradnih ur)

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si