DomovUrejanje površin

Urejanje površin

S skrbjo za javno snago in z vzdrževanjem cest prispevamo k prijetnemu okolju občine Žalec v vseh letnih časih.

Čisto in urejeno okolje vzdržujemo z naslednjimi dejavnostmi:

  • urejanje otroških igrišč, parkov in zelenic,
  • čiščenje in vzdrževanje cest in drugih javnih površin,
  • skrbimo za tekoč potek prometa in varno uporabo javnih površin tudi pozimi ter
  • druge dejavnosti.

Plakatiranje

Smo tudi izvajalec plakatiranja v občini Žalec, kjer je za tovrstno oglaševanje na voljo 78 razpoložljivih plakatnih mest.

Urejanje grobov

Celovito pokopališko ponudbo dopolnjujemo z urejanjem grobov po vaši želji.

V DE Urejanje javnih površin vam svetujemo glede ureditve groba, ga na vašo željo zasadimo in tudi vzdržujemo. Grob lahko uredimo enkratno ali pa se dogovorimo za mesečno ureditev. Če želite imeti urejen grob preko celega leta, pa se lahko odločite za letno oskrbovanje.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si