DomovObvestila

Obvestila

JAVNI POZIV - PONUDBA NA TRŽNICI ŽALEC

13.02.2017

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, d.o.o. kot pooblaščeni upravljavec tržnice Žalec objavlja:

J A V N I  P O Z I V

Pozivamo vse zainteresirane, ki bi želeli sodelovati z svojo izvirno dodatno ponudbo ob Fontani Zeleno zlato, na tržnici Žalec, v svojem mobilnem prodajnem objektu (prikolica, avtodom…), pod vsemi enakimi pogoji, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji »Javno zbiranje ponudb za oddajo sejemskih hišic v najem«, da lahko oddajo svojo ponudbo. Za oddajo ponudbe v mobilnem prodajnem objektu uporabijo vso obstoječo razpisno dokumentacijo, ki je objavljena za javno zbiranje ponudb za oddajo sejemskih hišic v najem.

Cena za postavitev mobilnega prodajnega objekta je navedena v veljavnem ceniku o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (UL RS št. 74/2016) in znaša 10,00 eur na dan. Kriterij za omejitev najetega prostora je 6 m2, v kolikor je mobilni prodajni objekt večji, se pri ceni upošteva faktor 2.

Prav tako pozivamo vse zainteresirane, ki bi želeli vršiti redno ali občasno prodajo na stojnicah tržnice Žalec, v času odprtja Fontane in v sklopu njenega obratovalnega časa, torej od 1. 4. 2017 do 31.10. 2017 vse dni v tednu med 10 in 21. uro (junij, julij, avgust do 23. ure), razen ob sobotah samo popoldne po 13 uri, zaradi obratovanja dopoldanske podeželske tržnice.

Želimo, da se na tržnici vrši prodaja lokalno pridelane hrane, lokalno pridelanih pijač, pekovskih izdelkov, izdelkov domače obrti, spominkov, ki temeljijo na etnološki dediščini lokalnega območja….

Vaše podatke in prodajni program nam posredujte na obrazcu (KLIKNI TUKAJ) ali po pošti na naslov: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec ali na elektronski naslov: info@jkp-zalec.si s pripisom »Tržnica Žalec).


25.05.2018 - POLITIKA ZASEBNOSTI

25.04.2018 - POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2017

10.04.2018 - NAMERA O ODDAJI SEJEMSKIH HIŠIC V NAJEM

01.01.2018 - OBVESTILO ZA JAVNOST

14.04.2017 - Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016

13.01.2017 - Obvestilo vsem uporabnikom

04.07.2016 - Klicni center

25.03.2016 - Poročilo o pitni vodi za leto 2015

25.01.2016 - Obvestilo za uporabnike

20.11.2015 - PRIJAVA NA PREJEMANJE E-RAČUNA

09.04.2015 - Obvestilo lastnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si