DomovObvestila

Obvestila

NAMERA O ODDAJI SEJEMSKIH HIŠIC V NAJEM

13.02.2017

NAMERA O ODDAJI SEJEMSKIH HIŠIC V NAJEM

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, ki ga zastopa direktor Matjaž Zakonjšek, zbira ponudbe za oddajo sejemskih hišic za namen izvirne dodatne ponudbe ob Fontani Zeleno zlato (popestritev gostinsko kulinarične ponudbe, ponudbe pekovskih izdelkov ter ponudbe spominkov) na Podeželski tržnici v Žalcu, v najem.

Javno komunalno podjetje Žalec vabi zainteresirane ponudnike, da na podlagi tega povabila, razpisne dokumentacije in javnega razpisa, objavljenega dne 13. 2. 2017 na spletni strani JKP Žalec, d.o.o. www.jkp-zalec.si, predložijo svojo ponudbo.

Rok za oddajo ponudb je vključno do torka, 28. 2. 2017 do 9.00 ure. Pisne ponudbe je potrebno oddati v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Najem sejemskih hišic« v tajništvu JKP Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec ali poslati priporočeno na naslov: JKP Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.

 

Direktor JKP Žalec, d.o.o.

Matjaž Zakonjšek


01.01.2018 - OBVESTILO ZA JAVNOST

14.04.2017 - Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016

13.02.2017 - JAVNI POZIV - PONUDBA NA TRŽNICI ŽALEC

13.02.2017 - NAMERA O ODDAJI SEJEMSKIH HIŠIC V NAJEM

13.01.2017 - Obvestilo vsem uporabnikom

04.07.2016 - Klicni center

25.03.2016 - Poročilo o pitni vodi za leto 2015

25.01.2016 - Obvestilo za uporabnike

20.11.2015 - PRIJAVA NA PREJEMANJE E-RAČUNA

09.04.2015 - Obvestilo lastnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si