DomovObvestila

Obvestila

PREPOVED UPORABE PITNE VODE ZA ZALIVANJE NA OBMOČJU OBČIN BRASLOVČE, POLZELA, PREBOLD, TABOR IN VRANSKO

01.08.2017

Vse uporabnike pitne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko obveščamo, da je zaradi sušnih razmer prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, nasadov in zelenic, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda.


25.05.2018 - POLITIKA ZASEBNOSTI

25.04.2018 - POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2017

10.04.2018 - NAMERA O ODDAJI SEJEMSKIH HIŠIC V NAJEM

01.01.2018 - OBVESTILO ZA JAVNOST

14.04.2017 - Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016

13.01.2017 - Obvestilo vsem uporabnikom

04.07.2016 - Klicni center

25.03.2016 - Poročilo o pitni vodi za leto 2015

25.01.2016 - Obvestilo za uporabnike

20.11.2015 - PRIJAVA NA PREJEMANJE E-RAČUNA

09.04.2015 - Obvestilo lastnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si