DomovObvestila

Obvestila

OBVESTILO ZA JAVNOST

01.01.2018

Vsem občanom občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, namenjamo naslednje OBVESTILO  ZA  JAVNOST


25.05.2018 - POLITIKA ZASEBNOSTI

25.04.2018 - POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2017

10.04.2018 - NAMERA O ODDAJI SEJEMSKIH HIŠIC V NAJEM

01.01.2018 - OBVESTILO ZA JAVNOST

14.04.2017 - Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016

13.01.2017 - Obvestilo vsem uporabnikom

04.07.2016 - Klicni center

25.03.2016 - Poročilo o pitni vodi za leto 2015

25.01.2016 - Obvestilo za uporabnike

20.11.2015 - PRIJAVA NA PREJEMANJE E-RAČUNA

09.04.2015 - Obvestilo lastnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si