DomovObvestila

Obvestila

NAMERA O ODDAJI SEJEMSKIH HIŠIC V NAJEM

10.04.2018

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, ki ga zastopa direktor Matjaž Zakonjšek, zbira ponudbe za oddajo sejemskih hišic za namen izvirne dodatne ponudbe ob Fontani Zeleno zlato (popestritev gostinsko kulinarične ponudbe, ponudbe pekovskih izdelkov ter ponudbe spominkov) na Podeželski tržnici v Žalcu, v najem.

 

Javno komunalno podjetje Žalec ponovno vabi zainteresirane ponudnike, da na podlagi tega povabila, razpisne dokumentacije in javnega razpisa, objavljenega dne 10. 4. 2018 na spletni strani JKP Žalec, d.o.o. www.jkp-zalec.si, predložijo svojo ponudbo.

 

Rok za oddajo ponudb je vključno do ponedeljka, 23. 4. 2018 do 9.00 ure. Pisne ponudbe je potrebno oddati v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Najem sejemskih hišic«  v tajništvu   JKP Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec ali poslati priporočeno na naslov: JKP Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.

Direktor JKP Žalec, d.o.o.

Matjaž Zakonjšek

  1. Razpisna dokumentacija
  2. Obrazec 1
  3. Obrazec 2
  4. Obrazec 3
  5. Priloga 1
  6. Priloga 2

 

 


07.01.2020 - MENJAVA VODOMEROV V ANDRAŽU, PODVINU PRI POLZELI, ZALOŽAH, LATKOVI VASI IN PONGRACU

03.04.2019 - Navodilo za odpiranje e-računov v e-pošti

01.04.2019 - Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2018

05.02.2019 - PRILOGA TISKANIM RAČUNOM JANUAR 2019

01.01.2019 - OBVESTILO ZA JAVNOST

25.05.2018 - POLITIKA ZASEBNOSTI

25.04.2018 - POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2017

14.04.2017 - Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016

13.01.2017 - Obvestilo vsem uporabnikom

04.07.2016 - Klicni center

25.03.2016 - Poročilo o pitni vodi za leto 2015

25.01.2016 - Obvestilo za uporabnike

20.11.2015 - PRIJAVA NA PREJEMANJE E-RAČUNA

09.04.2015 - Obvestilo lastnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si