DomovObvestila

Obvestila

NAMERA O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

14.02.2019

NAMERA O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec, ki ga zastopa direktor Matjaž Zakonjšek, zbira ponudbe za oddajo poslovnega prostora - tipskega prodajnega kontejnerja za namen prodaje hrane in pijače, ki se nahaja na Podeželski tržnici v Žalcu, v najem.

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. vabi zainteresirane ponudnike, da na podlagi tega povabila, razpisne dokumentacije in javnega razpisa, objavljenega dne, 14. 2. 2019 na spletni strani JKP Žalec, d.o.o. www.jkp-zalec.si in na spletni strani Občine Žalec www.zalec.si predložijo svojo ponudbo.

Rok za oddajo ponudb je vključno do 6. 3. 2019 do 9.00 ure. Pisne ponudbe je potrebno oddati v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Prodaja hrane in pijače - Tržnica Žalec« na sedežu Javnega komunalnega podjetja Žalec, Nade Cilenšek 5, Žalec ali poslati priporočeno na naslov: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec. Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja in pripis »Ne odpiraj – Prodaja hrane in pijače - Tržnica Žalec«.

                                            

                                                                            Direktor JKP Žalec, d.o.o.                                                                                     Matjaž Zakonjšek univ.dipl.inž.el.spec

  1. Razpisna dokumentacija
  2. Obrazec 1
  3. Obrazec 2
  4. Priloga 1

07.01.2020 - MENJAVA VODOMEROV V ANDRAŽU, PODVINU PRI POLZELI, ZALOŽAH, LATKOVI VASI IN PONGRACU

03.04.2019 - Navodilo za odpiranje e-računov v e-pošti

01.04.2019 - Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2018

05.02.2019 - PRILOGA TISKANIM RAČUNOM JANUAR 2019

01.01.2019 - OBVESTILO ZA JAVNOST

25.05.2018 - POLITIKA ZASEBNOSTI

25.04.2018 - POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2017

14.04.2017 - Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016

13.01.2017 - Obvestilo vsem uporabnikom

04.07.2016 - Klicni center

25.03.2016 - Poročilo o pitni vodi za leto 2015

25.01.2016 - Obvestilo za uporabnike

20.11.2015 - PRIJAVA NA PREJEMANJE E-RAČUNA

09.04.2015 - Obvestilo lastnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si