DomovOdpadne vodeČiščenje odpadnih vodaCentralna čistilna naprava Kasaze

Centralna čistilna naprava Kasaze

V toku s Savinjo

Centralna čistilna naprava Kasaze (CČN Kasaze) se nahaja na levem bregu reke Savinje v Kasazah. Mehansko-biološka čistilna naprava je namenjena čiščenju odpadnih voda Spodnje Savinjske doline. V njej se čistijo odpadne vode iz občin Braslovče, Polzela, Prebold in Žalec ter greznične gošče in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav iz občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

Povprečna obremenjenost čistilne naprave v letu 2016 je bila 36.800 PE, v obdobju januar-november 2017 pa 43.000 PE (PE je populacijski ekvivalent, enak 60 g BPK5 na prebivalca na dan). Očiščene odpadne vode se odvajajo v reko Savinjo.

CČN Kasaze je bila v letu 2013 dograjena (od leta 2009 je bila v sklopu projekta Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje – Projekt Žalec v fazi nadgradnje). Nazivna zmogljivost nadgrajene CČN je 60.000 PE. Prvotna čistilna naprava Kasaze je pričela z obratovanjem leta 1987, nazivna zmogljivost pa je bila 18.750 PE.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si