DomovOdpadne vodeGrezniceEvidentiranje greznic

Evidentiranje greznic

Vse greznice so evidentirane

Na osnovi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) mora JKP Žalec, d.o.o. za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo:

  • prevzeti komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic,
  • prevzeti blato iz MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (17. člen),
  • obdelati blato (15. člen).

Za evidentiranje greznic uporabljamo  evidenčni list greznice

Za greznično goščo, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu (samo v stanovanjskem objektu), lahko predložite izjavo (obrazec GREZ_2) in vas JKP Žalec d.o.o. ne bo uvrstilo v evidenco praznjenja greznic.

 

 

Podatki, ki jih potrebujete za izpolnitev evidenčnega lista greznice:

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si