Greznice

Praznjenje greznic naj bo okolju prijazno

Odpadne vode in greznične gošče namreč vsebujejo veliko različnih spojin, zlasti ogljikovih in dušikovih, ter mnogo mikroorganizmov. Malomarno izlite odpadne vode in greznične gošče lahko v okolju povzročijo različne težave:

  • onesnaženje virov pitne vode,
  • širjenje nalezljivih bolezni ter
  • »cvetenje« stoječih ali počasi tekočih voda.

Pomembno je, da z grezničnimi goščami pravilno in odgovorno ravnamo. Greznične gošče sodijo na čistilno napravo, kjer jih ustrezno obdelajo in razgradijo. Na tak način zajete in obdelane ne predstavljajo več tveganja za okolje in zdravje ljudi.

Lastniki greznic morajo poskrbeti za pravilno izvedbo in delovanje greznic ter njihovo redno praznjenje.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si