DomovOdpadne vodeJavna kanalizacija

Javna kanalizacija

Odvajanje odpadnih voda je zakonsko določeno

Zakonodaja, ki jo je sprejelo Ministrstvo za okolje in prostor RS ter organi lokalnih skupnosti, predpisuje, da je tam, kjer je javna kanalizacija že zgrajena, priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov.

Za stavbe, kjer priključitev na javno kanalizacijo ni mogoča, pa velja:

  • za novogradnje, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 14. 12. 2002 in nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijo, je obvezna izgradnja male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice,
  • za starejše objekte je na območjih poselitve, kjer ne bo zgrajena javna kanalizacija, rok ukinitve pretočnih greznic 31. 12. 2017. Na omenjenih območjih bodo lastniki obstoječih objektov morali odvajanje odpadnih voda urediti s čiščenjem na individualnih malih komunalnih čistilnih napravah.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si