DomovOdpadne vodeSte vedeli?Kaj ne sodi v kanalizacijo

Kaj ne sodi v kanalizacijo

Odrazimo svojo kulturo

V kanalizacijo ne odvajajmo:

  • umetnih in naravnih tkanin,
  • odpadnih olj in naftnih derivatov,
  • kuhinjskih odpadkov in ostankov hrane,
  • živalskih iztrebkov, tekočih odpadkov iz mlekarn, klavnic ali vinskih kleti, silažne vode, svežega ali pregnitega blata iz greznic, odpadnih topil, koncentratov kopeli in podobnih tekočih odpadkov,
  • gnojevke in hlevskega gnoja,
  • pokošene trave in listja,
  • barv, topil, škropiv, dezinfekcijskih sredstev, kisline, zdravil,
  • gradbenih in drugih trdih odpadkov.

Trdi predmeti ovirajo delovanje čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov (zastoji črpališč, mašenje cevovodov, zatikanje grabelj, blokada delovanja mehanskega čiščenja, usedanje v bioloških reaktorjih in mašenje prezračevalnega sistema), predstavljajo pa tudi nevarnost za zaposlene delavce.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si