DomovVodooskrbaKoristnoKako do vodovodnega/kanalizacijskega priključka?

Kako do vodovodnega/kanalizacijskega priključka?

Postopki za pridobitev:

  • mnenj,
  • smernic,
  • projektnih pogojev,
  • soglasij za priključitev na javni vodovod ali kanalizacijo,
  • soglasij k projektnim rešitvam,
  • soglasij za spremembo lastništva,
  • izvedbe vodovodnega priključka,
  • pogodbe za gradbiščni priključek
  • pogodbe za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Postopek za pridobitev soglasja za priključitev, projektnih pogojev, mnenj in smernic

Postopek za pridobitev soglasja za priključitev na javni vodovod in kanalizacijo ter soglasja k projektnim rešitvam

Postopek za izvedbo vodovodnega priključka

Postopek za izvedbo kanalizacijskega priključka

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si