DomovOdpadne vodeGrezniceKdaj izprazniti greznico?

Kdaj izprazniti greznico?

Praznjenje greznic

Greznične gošče prevzamemo s primernim vozilom (fekalnikom) in jih v skladu s predpisi očistimo v Centralni čistilni napravi Kasaze.

Greznice praznimo:

  • nepretočne greznice praznimo glede na velikost greznice in porabljeno količino pitne vode;
  • obstoječe greznice praznimo po potrebi oz. najmanj enkrat na tri leta.

Terminski načrt praznjenja greznic in MKČN

Seznam izvajalcev praznjenja greznic in MKČN

Izvajalec je ob praznjenju dolžan izpoliti evidenčni list.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si