DomovOdpadne vodeGrezniceKdaj izprazniti greznico?

Kdaj izprazniti greznico?

Praznjenje greznic

Greznične gošče prevzamemo s primernim vozilom (fekalnikom) in jih v skladu s predpisi očistimo v Centralni čistilni napravi Kasaze.

Greznice praznimo:

  • nepretočne greznice praznimo glede na velikost greznice in porabljeno količino pitne vode;
  • obstoječe greznice praznimo po potrebi oz. najmanj enkrat na tri leta.

Terminski načrt praznjenja greznic in MKČN 2016-2019

Terminski načrt praznjenja greznic in MKČN 2019-2022

Seznam izvajalcev praznjenja greznic in MKČN

Izvajalec je ob praznjenju dolžan izpoliti evidenčni list.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si