Klasični pokop

Klasični pokop v zemljo ali grobnico

Dokumenti, ki jih potrebujete za ureditev klasičnega pokopa s krsto:

  • v zdravniško potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu,
  • v zdravstvena kartica pokojnika,
  • v primeru zaprte krste fotografija pokojnika.

Kadar se odločite za klasični pokop v zemljo ali grobnico, morate predstavniku pogrebnega podjetja, ki ste ga izbrali za prevzem in prevoz pokojnika, predati tudi obleko pokojnika ter se dogovoriti o vrsti in opremi krste.

 

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si