Kontakt

Kontaktne osebe za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

Vodja enote Kanalizacija

Sebastjan Dagijan

E-naslov: sebastjan.dagijan@jkp-zalec.si
   

Vodja procesov CČN Kasaze

Cvetka Semprimožnik Završnik

E-naslov: cvetka.semprimoznik@jkp-zalec.si
   

 

 

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si