Male čistilne naprave

Kaj je mala čistilna naprava?

Mala komunalna čistilna naprava (MKČN) je naprava za čiščenje komunalnih odpadnih voda z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2.000 populacijskih ekvivalentov (PE), v kateri se komunalne odpadne vode čisti z biološko razgradnjo.

V nekaterih naseljih občin Spodnje Savinjske doline so že zgrajene male komunalne čistilne naprave, ki samostojno čistijo komunalne odpadne vode določenih naselij. Blato, ki nastaja na teh čistilnih napravah, odvažamo na CČN Kasaze. Čistilne naprave so v lasti občin, z njimi pa upravlja JKP Žalec, d.o.o.

MKČN, s katerimi upravljamo, so:

Prekopa (800 PE), Vransko (700 PE), Čeplje (60 PE), Prekopski zavodi (80 PE), Tabor (800 PE), Šmatevž (100 PE) in POŠ Trje (75 PE).

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si