DomovOdpadne vodeOdvajanje odpadnih voda

Odvajanje odpadnih voda

Splošno o kanalizaciji

JKP Žalec, d.o.o., zagotavlja nemoteno delovanje sistemov za odvajanje odpadnih voda v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

Upravljamo s kompleksnimi kanalizacijskimi sistemi, ki so namenjeni zbiranju, transportu in čiščenju odpadnih voda. Sisteme sestavlja:

  • 233 km kanalov,
  • 7 razbremenilnih objektov,
  • 7 zadrževalnih bazenov,
  • 4 sifoni,
  • 40 črpališč odpadne vode in
  • 10 čistilnih naprav.

Kanalizacijski sistemi

Kanalizacijski sistemi, s katerimi upravljamo, lahko razdelimo v dve skupini:

  • mešani oz. kombinirani kanalizacijski sistemi

  • ločeni kanalizacijski sistemi

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si