DomovVodooskrbaOskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo

Osnovne značilnosti vodovodnega sistema

S pitno vodo oskrbujemo približno 36.000 prebivalcev občin Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko. Dolžina vodovodnega omrežja je približno 410 km, od tega je 122 km primarnega, 238 km sekundarnega vodovodnega omrežja ter 50 km vodovodnih priključkov. Zgrajenih je 37 objektov za zajem vode, 50 vodohranov za akumulacijo vode, 37 črpališč oziroma prečrpališč in 15 objektov za pripravo vode (dezinfekcija/kloriranje). Vodni viri za oskrbo s pitno vodo so gravitacijski (22), podtalnica (5) in vrtine (10).

Prvi individualni sistemi so bili zgrajeni po letu 1950, večji sistemi pa po letu 1959. Objekti v sistemih so avtomatizirani, avtonomni in daljinsko vodeni. Z vgrajeno opremo lahko optimalno izkoriščamo razpoložljive vodne vire in hkrati zagotavljamo uporabo vodnih virov v določenem sistemu kot rezervni vodni vir v drugem sistemu.

Vodovodni sistemi v našem upravljanju so:

 • vodovodni sistem Žalec,

 • vodovodni sistem Šempeter,

 • vodovodni sistem Griže,

 • vodovodni sistem Letuš,

 • vodovodni sistem Tešova,

 • vodovodni sistem Prebold,

 • vodovodni sistem Tabor,

 • vodovodni sistem Podvin – Dobrič,

 • vodovodni sistem Ponikva,

 • vodovodni sistem Vransko – Polzela,

 • vodovodni sistem Podkraj,

 • vodovodni sistem Velika Reka – Smrekovina.

Oskrba s kakovostno pitno vodo ni naključna

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si