Pitniki

Odžejajmo se spotoma

Pitniki na javnem vodovodnem omrežju (v skladu s Pravilnikom o pitni vodi) so mesta, kjer vodo uporabljamo kot pitno vodo.

V obdobju od aprila do oktobra se lahko odžejate v pitnikih na naslednjih lokacijah:

Naselje Lokacija
Žalec pri obrambnem stolpu
Žalec na Mestnem trgu
Žalec v mestnem parku
Polzela v športnem parku
Grajska vas pri cerkvi
Vrbje ribnik Vrbje

 

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si