Plakatiranje

Plakat – odličen za sporočanje

Plakat je učinkovito oglaševalsko orodje, ki obvešča in privablja vašo ciljno javnost.

Na podlagi Pravilnika o načinu in pogojih plakatiranja, ki ga je občinski svet občine Žalec sprejel na svoji seji 21. januarja 2008, je naše podjetje izvajalec plakatiranja na območju občine Žalec.

Naročilo plakatiranja

V občini Žalec je 78 razpoložljivih plakatnih mest.

Povpraševanje lahko oddate na e-naslov: info@jkp-zalec.si

Pogoj za izvedbo plakatiranja je veljavna naročilnica ali plačilo po predračunu.

Plakatiranje izvajamo 2-krat tedensko:

  • v torek: če ste plakate dostavili do ponedeljka do 14. ure,
  • v petek: če ste plakate dostavili do četrtka do 14. ure.

Plakatiranje obračunavamo po veljavnem ceniku. Poleg cene plakatiranja je treba plačati tudi občinsko takso. Nepooblaščeno plakatiranje na plakatnih mestih je kaznivo.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si