DomovUrejanje površinPodeželska tržnica Žalec

Podeželska tržnica Žalec

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. je pooblaščeni upravljavec Podeželske tržnice Žalec. Podeželska tržnica Žalec obratuje na odprtem tržnem prostoru ob Savinjski cesti v Žalcu med mestnim parkom ter župnijsko cerkvijo Sv. Nikolaja. 

V skladu s Pravilnikom o tržnem redu, morajo kmetovalci, trgovci, gostinci in drugi posamezniki od upravljavca tržnice pridobiti dovoljenje oz. skleniti pogodbo o najemu stojnice. Pogodba o najemu stojnice se lahko sklene za daljše časovno obdobje (letna pogodba) ali za dnevni najem stojnice.

Informacije o najemu stojnice:

E-naslov: info@jkp-zalec.si

Obratovalni čas tržnice:

  • vsako soboto od 8. do 12. ure.

Na željo najemnika stojnice se lahko dogovorimo za prodajo tudi ostale dni v tednu.

Na tržnici se trgovanje opravlja v skladu z določili Odloka o tržnem redu v občini Žalec in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom. Tržni red določa tudi pravice in dolžnosti upravljavca tržnic in prodajalcev. Trguje se na drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki, po obsegu in pomenu za preskrbo prebivalcev pa so najpomembnejši kmetijski pridelki.

Najemnino zaračunavamo na podlagi veljavnega Cenika o najemu stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec.

Cena najema stojnice:  5,16 € na dan (brez DDV) 

 

Sejemske hiške

 

Dne 1.12.2016 smo po pogodbi z Občino Žalec prevzeli v upravljanje 6 lesenih sejemskih hišk. Dve hiški v velikosti 300 x 200 cm in štiri hiške velikosti 200 x 200 cm. Hiške so namenjene sejemski prodaji. Pri oddaji hišk v najem se upoštevajo določila Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti občine Žalec v najem (zakup). Najemnino zaračunavamo na podlagi veljavnega cenika.

*Sejemska hišica 200 x 200 cm 10,31 €/dan (brez DDV)
*Sejemska hišica 300 x 200 cm 15,47 €/dan (brez DDV)

*Cena sejemske hišice je odvisna od ponudbe. Pri ponudnikih unikatnega, darilnega programa in izdelkov domače in umetnostne obrti se v času izven prireditvenega programa upošteva faktor 0,5. Pri ponudnikih gostinskega programa se pri najemu hišice upošteva faktor 2,0. V kolikor bo sodelovalo več ponudnikov v eni hišici se pri najemnini upošteva faktor 1,5.

Informacije o najemu sejemske hiške:

E-naslov: info@jkp-zalec.si

 

Program razvoja podeželja

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si