Pravne podlage

Delujemo usklajeno

Delovanje podjetja JKP Žalec, d.o.o. je usklajeno z naslednjimi pravilniki:

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si