Priključitev

Prvi korak – pridobitev soglasja

Pred izgradnjo kanalizacijskega priključka mora uporabnik (praviloma lastnik objekta) pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo.

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno samo pod nadzorom predstavnika upravljavca javne kanalizacije in pod pogoji, navedenimi v soglasju. Stroške izgradnje kanalizacijskega hišnega priključka krije uporabnik. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije v skladu s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si