Raztros pepela

JKP Žalec upravlja v občini Žalec z dvema raztrosoma pepela na pokopališču. Na pokopališču v Šempetru je prostor za raztros pepela s spominskim obeležjem, v Žalcu pa je prostor za anonimen raztros pepela. Poleg raztrosa pepela pokojnika na pokopališču lahko z odločbo pristojne upravne enote opravimo raztros pepela tudi na drugih krajih.

Raztros pepela v morje

S sodelovanjem pogrebne službe Javnega komunalnega podjetja Koper je mogoče organizirati raztros pepela pokojnika v morje. Raztros pepela se opravi ob ponedeljkih, in sicer na pomolu v Valdoltri s pričetkom ob 8. uri zjutraj. Raztrosu pepela lahko prisostvuje 20–30 ljudi. Če je na dan raztrosa vreme vetrovno, kar onemogoča miren raztros, se raztros opravi dan kasneje ali po dogovoru z ladjarjem in žalujočimi.

Žalni protokol pogreba na morju:

  • vstop pogrebnikov in svojcev pokojne osebe z žaro in žarnim venčkom na ladjo,
  • plovba proti točki raztrosa,
  • trikratno zvonjenje ladijskega zvonca,
  • žalni govor,
  • raztros pepela v morje,
  • priklon žalne posadke,
  • trikratno oglašanje z ladijsko sireno,
  • vrnitev v pristanišče.

Na željo svojcev se lahko v protokol vključi še duhovnik, govornik, trobentač in pevci.

Med povratno plovbo v pristanišče je po naročilu svojcev na ladji mogoče pripraviti manjšo pogostitev.

Po opravljenem raztrosu dobijo svojci v spomin listino z vrisanimi koordinatami točke, kjer se je zgodil raztros pepela v morje.

Raztros pepela na drugem izbranem kraju

Svojci, ki se želijo od svojih najbližjih posloviti z raztrosom pepela zunaj pokopališča, morajo pridobiti dovoljenje, ki ga izda upravna enota pristojnega občinskega upravnega organa. Svojci pokojnika morajo pri tem podati pisno vlogo z osebnimi podatki pokojnika. Po prejemu pozitivno rešene vloge s strani upravnega organa se opravi raztros pepela na mestu, ki je navedeno v odločbi upravnega organa.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si