DomovVodooskrbaSte vedeli?Skrb za hišno napeljavo

Skrb za hišno napeljavo

Ohranimo kakovost pitne vode

Za kakovost pitne vode na javnem omrežju skrbi upravljavec javnega omrežja, na hišni vodovodni napeljavi pa uporabnik sam.

Nepravilna izvedba in slabo vzdrževanje hišne vodovodne napeljave sta lahko razlog za poslabšanje sicer kakovostne pitne vode iz javnega omrežja. Slaba pitna voda pa lahko vpliva tudi na naše zdravje. Posege in vzdrževanje hišne vodovodne napeljave zaupajte strokovnjaku.

Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati.

  • Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.
  • Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke.
  • Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu, in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.
  • Na mestih, kje voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode. Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Do takrat je treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si