DomovVodooskrbaSte vedeli?

Ste vedeli?

Čisti vodni viri niso neusahljivi

Pitna voda omogoča delovanje organizma in jo uporabljamo za vzdrževanje higiene. Za higienske potrebe porabimo mnogo več pitne vode iz pip kot za fiziološke. Pitna voda ima tudi ekonomski pomen. Velike količine vode porabimo v industriji, prometu, kmetijstvu in drugih gospodarskih panogah. Voda je pomembna tudi kot izvor in prenosnik energije ali kot hladilno sredstvo.

Voda v središču sveta

Resnice o vodi:

 • Onesnaženje pitne vode lahko povzroči tudi intenzivno izkoriščanje kmetijske zemlje in nestrokovni izpusti odpadnih voda iz živinoreje. V kmetijstvu je vir onesnaženja pitne vode prevelika poraba gnojil in pesticidov, gojenje monokultur, prevelika mehanizacija, velike količine gnojnice.
 • 97,5 % vse vode na Zemlji je slane, od preostalih 2,5 odstotka sladke vode je 70 % zamrznjene v polarnih ledenih prostranstvih. Ostalih 30 % sladke vode je prisotne predvsem v obliki vlage v zemlji ali podtalnice. Manj kot 1 % vse sladke vode na svetu pa je na voljo človeštvu za uporabo.
 • 1,1 milijardi ljudi primanjkuje čiste vode.
 • 2,4 milijarde ljudem primanjkuje osnovnih sanitarij.
 • Onesnažena voda vsakih 15 sekund ubije otroka.
 • 6.000 otrok dnevno umre zaradi dehidracije oziroma diareje, ki jo povzroča onesnažena voda.
 • Polovico svetovnih postelj v bolnišnicah zasedajo bolniki z boleznimi, ki so povezane z onesnaženo vodo.
 • 60–70 % podeželskega prebivalstva v nerazvitem svetu nima dostopa do čiste vode in primernih sanitarij.
 • Več kot 200 milijonov ur dnevno porabijo ženske in deklice, da prinesejo vodo iz oddaljenih, pogosto onesnaženih vodnih virov.
 • Vsak človek potrebuje za preživetje 18–22 litrov vode dnevno. Povprečni Američan porabi 455–800 litrov vode dnevno. Povprečna afriška družina porabi 22 litrov vode dnevno skupaj.
 • Vsak dolar, vložen za otroka, vključno z vlaganjem v čisto vodo in sanitarije, dolgoročno prihrani 7 dolarjev stroškov za socialne storitve.
 • 20 % svetovne populacije v 30 državah se sooča s pomanjkanjem vode, po pričakovanjih pa naj bi ta odstotek narastel na 30 % v 50 državah do leta 2025.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si