DomovOdpadne vodeKoristnoUčinek čiščenja čistilnih naprav

Učinek čiščenja čistilnih naprav

Učinki čistilne naprave Kasaze

Delovanje Centralne čistilne naprave Kasaze (v nadaljevanju CČN) spremljamo dnevno. Zavezani smo k izvajanju obratovalnega monitoringa CČN, kar pomeni 12 meritev (analize več parametrov) vtoka in iztoka letno, ki jih izvaja pooblaščeni izvajalec. Na osnovi vseh meritev izračunamo letni učinek čiščenja odpadne vode glede na različne parametre. Najpomembnejša parametra sta:

  • KPK – kemijska potreba po kisiku in
  • BPK5 – biokemijska potreba po kisiku v 5 dneh.

Učinek čiščenja odpadnih voda na CČN Kasaze v letu 2015:

  • 91,75 % po parametru KPK,
  • 96,38 % po parametru BPK5.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si