DomovVodooskrbaVzdrževanje vodovodnih sistemov

Vzdrževanje vodovodnih sistemov

Kakovost oskrbe ni samoumevna

Nad celotnim sistemom izvajamo stalen nadzors pomočjo daljinskega nadzornega sistema ključnih objektov za oskrbo s pitno vodo. Vsi pomembni podatki se beležijo (tlaki, pretoki, poraba, nihanja porabe, priprava vode, …) in prikažejo v tabelah in grafih. Nastavljene kritične vrednosti na merilni opremi in indikatorjih avtomatsko sprožajo določene postopke obveščanja in opozarjanja.

Vodovodni sistem nadzorujemo tudi »ročno«, in sicer s stalno prisotnostjo zaposlenih na terenu. Nepogrešljivo pa je obveščanje naših uporabnikov, ki nam nemalokrat olajšajo dolgo in zapleteno odkrivanje napak.

Vzdrževanje vodovodnega sistema ima velik pomen tudi za ohranjanju kakovostne pitne vode. Intenzivno odpravljanje napak, obnavljanje, sanacijska in redna vzdrževalna dela, so pomembni ukrepi za zagotavljanje kakovostne pitne vode in preprečevanje daljših motenj v oskrbi.

Z rednim in sistematičnim vzdrževanjem lahko znatno zmanjšamo možnost za poslabšanje kakovosti vode v fazi distribucije in podaljšamo življenjsko dobo infrastrukturnim objektom ter tako prispevamo k ekonomičnosti sistema.

Vzdrževanje vodovodnih sistemov zajema:

 • čiščenje vodohranov,
 • čiščenje zajetij,
 • čiščenje omrežja,
 • urejanje okolice objektov,
 • nadzor dezinfekcije pitne vode,
 • menjave vodomerov,
 • vzdrževanje objektov,
 • iskanje okvar na vodovodnih sistemih,
 • popravila okvar,
 • vzdrževalna dela na omrežju in
 • popis vodomerov.

Redno vzdrževanje

Intervencijsko vzdrževanje

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si