DomovVodooskrbaSte vedeli?Znam varčevati z vodo?

Znam varčevati z vodo?

Kako lahko varčujemo z vodo?

Upravljavci vodovodnih sistemov prispevamo k varčevanju z vodo z zmanjševanjem vodnih izgub. Tako posredno zmanjšujemo tveganja v oskrbi s pitno vodo

Poraba vode v svetu se je v zadnjih sto letih povečala za več kot šestkrat. Zato spodbujamo odgovoren odnos do vode in njeno varčno rabo. Z zmanjševanjem porabe vode posredno zmanjšamo tudi porabo električne energije, prispevamo k ohranjanju okolja in omilitvi posledic podnebnih sprememb.

Predstavljamo vam nekaj nasvetov, s katerimi lahko v našem vsakdanjiku pomembno zmanjšamo količino porabljene vode in obenem prispevamo k varovanju našega okolja.

Kako lahko v gospodinjstvih varčujemo s pitno vodo?

Biti čist in varčen

Zapovedi osveščenega gospodinjenja

In rastline nam bodo hvaležne

Dobro gospodarjenje se povrne

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si