Razmere v Spodnji Savinjski dolini deloma še niso kritične, potrebno pa je s porabo pitne vode skrbno ravnati. Ker se kritičnim razmeram približujemo v občinah Braslovče in Polzela, smo občanom teh dveh občin izdali poziv o prepovedi uporabe pitne vode za zalivanje vrtov, nasadov in zelenic, polnjenje bazenov, pranje avtomobilov in polivanje cestišč.

Vodovodni sistem Dobrič je samostojen sistem z enim vodnim virom. Ta vodovodni sistem ni povezan z ostalimi vodovodnimi sistemi in ga zato ni možno napajati preko ostalih vodnih virov. Zaradi tega smo v tem primeru odvisni samo od enega vodnega vira. Izdatnost vodnega vira Dobrič se je zaradi sušnega obdobja zmanjšala za približno 25 %. Poleg tega so se na vodovodnem sistemu Dobrič pojavile tri okvare na internih vodovodnih inštalacijah pri treh odjemalcih. Opazili smo tudi, da so nekateri odjemalci v zelo kratkem časovnem obdobju izdatno porabljali pitno vodo. To so razlogi, da smo prebivalce Dobriča pozvali k prepovedi uporabe pitne vode za zalivanje vrtov, nasadov in zelenic, polnjenje bazenov, pranje avtomobilov in polivanje cestišč. Obvestilo ostaja vse dokler se vodovodni sistem ne vzpostavi v normalno stanje.

Vodovodni sistem na Polzeli, ki omogoča oskrbo s pitno vodo blokov na Polzeli, se napaja iz vodohrana Šenek. Vodohran Šenek polnimo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Vransko in vrtine na Bregu. Prišlo je do okvare ventila preko katerega se napaja voda z Vranskega. Prav tako se je pojavila okvara črpalke vrtine na Bregu. Zaradi tega se je znižal nivo v vodohranu Šenek, posledično pa so to čutili stanovalci višjih nadstropij blokov na Polzeli. Okvari smo odpravili, sistem bi se moral stabilizirati v kratkem.