• Čiščenje in pometanje cest, kolesarskih stez, pločnikov, avtobusnih postajališč in parkirišč,
  • čiščenje in vzdrževanje makadamskih cest, cestnih propustov, jarkov,
  • obrez in odstranjevanje obcestne vegetacije,
  • pobiranje smeti ob cestiščih in
  • vzdrževanje sprehajalnih poti.