• Izobešanje in snemanje zastav ter
  • čiščenje črnih odlagališč odpadkov.