• Košnja zelenic, bankin in drugih travnatih površin,
  • priprava, zasaditev in vzdrževanje cvetličnih gred in korit,
  • odstranjevanje in zatiranje plevelov,
  • obrezovanje drevja, grmovnic in živih mej,
  • čiščenje in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah,
  • vzdrževanje parkovnih površin,
  • vzdrževanje urbane opreme,
  • čiščenje in vzdrževanje klopi, vodnih fontan in pitnikov za vodo,
  • praznjenje in vzdrževanje košev za smeti in WC-zabojnikov ter
  • čiščenje in vzdrževanje ekoloških otokov.