Spoštovani uporabniki naših storitev!

Obveščamo vas o načinih informiranja, s katerimi vas bomo v letu 2023 seznanjali, o izvajanju storitev in obveznostih glede oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda (povezava).

V skrbi za kakovost storitev vas pozdravljamo in želimo uspešno leto.

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.