V okviru projekta izgradnje vodovoda Zaplanina-Ločica-Vransko se bo pridobil nov vodni vir, to je zajetje Zaplanina, s pripadajočim objektom za pripravo vode ter cca. 6.000 metrov vodovoda od zajetja do vodohrana Vransko.

S to investicijo se bo povečala zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo, ne samo v občini Vransko, ampak tudi v občinah Braslovče, Polzela in Prebold, ki prav tako sodelujejo pri projektu in v katerih so vodovodni sistemi povezani s tem vodovodom.

Nov vodni vir bo oskrboval 9.604 prebivalcev v vseh omenjenih štirih občinah. Zaključek del je predviden v aprilu 2023.