Javno naročilo: Rekonstrukcija vodovoda Grmovje – Železno – Hramše, VOD 5,6

Tehnična dokumentacija

Javno naročilo: Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda Migojnice

Tehnična dokumentacija

Javno naročilo: Obnova vodovoda v občini Žalec

RAZPISNA DOKUMENTACIJA