Javno naročilo: Odvoz in sprejem blata iz Centralne čistilne naprave Kasaze.