Uporabnike pitne vode lokalnega vodovoda ZABUKOVICA VAS obveščamo, da je prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, nasadov in zelenic,  polnjenje bazenov, pranje avtomobilov, polivanje cestišč in poti. 

Neupoštevanje navodil bo sankcionirano.

Prosimo vas, da na številki 03 713 60 00 ali 031 30 80 80 javite vsak opažen nekontroliran iztok vode.