S Savinjsko v srcu

Glavna dejavnost družbe je opravljanje komunalnih storitev za zadovoljevanje potreb prebivalcev na območju Spodnje Savinjske doline.

JKP Žalec, d.o.o., na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec opravlja naslednje gospodarske javne službe:

 • Oskrbo s pitno vodo in
 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Na območju občine Žalec izvajamo še:

 • Urejanje javnih površin,
 • storitev plakatiranja,
 • urejanje parkirišč ter
 • pokopališko in pogrebno dejavnost.

Izvajamo tudi dopolnilne oziroma tržne komunalne dejavnosti, in sicer:

 • Vzdrževanje vodomerov,
 • vodovodne storitve,
 • kanalizacijske storitve in
 • storitve tehnične službe – vodenje investicij v javno infrastrukturo in vodenje katastra.

Izvajamo tudi javna pooblastila:

 • Izdajamo soglasja in projektne pogoje glede upravnih postopkov gradenj.

Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO

Soustvarjamo pogoje za zdravo življenje v zadovoljstvo vseh, ki bivajo ali poslujejo v Spodnji Savinjski dolini.

STRATEGIJA

Smo strokovnjaki za zdravo in čisto okolje. Naše storitve so zanesljive, pravočasne in stroškovno učinkovite.

VIZIJA

Biti zgled občanom na področju ohranjanja in oživljanja zdravega, lepega in čistega okolja.

S Savinjsko v srcu!

Svoje delovanje podpiramo z geslom »S Savinjsko v srcu!« Geslo izraža našo srčnost v odnosu do okolja, v katerem delujemo, do žive in nežive narave. Zaposleni to potrjujemo pri svojem vsakodnevnem delu.