Cenik komunalnih storitev

Elaborati o oblikovanju cen storitev javne službe