Obvestilo lastnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.